Công ty Lâm Thái thông báo giá cước vận chuyển cho hàng nhận tại Hà Nội từ ngày 10/2/2023 như sau: