Công ty Lâm Thái thông báo giá cước vận chuyển cho hàng nhận tại Hà Nội từ ngày 01/12/2022 như sau: